فولاد SPK چیست

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر A3

مشخصـه : 34 CrNiMo 6 , G34CrNiMo6 , GS – 34 CrNiMo 6 فولاد SPK چیست

كشور : آلمان

خرید آنلاین استیل

تیم فولاد : فولاد آلياژي با كيفيت بالا

استاندارد : DIN از آلمان متال فینیشینگ چیست

فولاد SpK یا این که Special K یک کدام از فولادهای ابزاری سردکار است . فولاد Spk با شماره استاندارهای 1 . 2080 و X2 10Cr12 نیز نامگذاری شده‌است . فولاد Spk را تحت عنوان یک فولاد دارنده رنج بالا می‌شناسند و بجهت داشتن کروم ( Cr ) بالا , ایستادگی به سایش مناسبی دارااست . عملیات حرارتی فولاد Spk به طور معمول در دمای 930 مرتبه سانتی گراد جهت سختکاری ( فرگوته ) انجام میشود . فولاد SPK چیست

کدام فلزات مغناطیسی هستند

1 ) 1652 Teil 4 : فولادهاي صيقلي – فولادهاي مطلوب جهت آب دادن و برگشت

2 ) 1654 Teil 4 : فولادهاي كله زني سرد و اكستروژن سرد . فولادهاي مطلوب جهت آب دادن و برگشت

3 ) 17201 : قطعات آهنگري و ميله هاي فورج شده تشکیل‌شده از فولادها براي دشوار كردن برگشت

4 ) 17204 : لوله هاي گرد بي درز تشکیل شده از فولادها براي طاقت فرسا كردن و رجوع و برگشت

فلزات پرکاربرد صنایع

 

5 ) EN 10083 Teil 1 : فولادهاي آبداده و رجوع شده . فولادهاي منحصربه‌فرد

6 ) SEW 550 : فولادهايي مطلوب براي فورجينگ هاي بزرگتر

7 ) 17205 : قطعات ريختگي قابل عمليات حرارتيانتخاب مواد فلزی ورق

8 ) 36 CrNiMo 6 ( 683 T . 1 )

تركيب شيميايي : فولاد SPK چیست

تركيب عنصر دستکم حداكثر واحد جزئيات آشنایی با خواص فولاد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

C از 0 , 30 تا 0 , 38 %

Cr از 1 , 30 تا 1 , 70 %

Mn از 0 , 50 تا 0 , 80 %

Mo از 0 , 15 تا 0 , 30 %

Ni از 1 , 30 تا 1 , 70 %

P از 0 تا 0 , 035 %

S از 0 تا 0 , 035 %

Si از 0 تا 0 , 40 %

 

متال فینیشینگ چیست

ريختگي

C از 0 , 30 تا 0 , 37 %

Cr از 1 , 40 تا 1 , 70 %

Mn از 0 , 60 تا 1 , 00 %

Mo از 0 , 20 تا 0 , 30 %

Ni از 1 , 40 تا 1 , 70 %

P از 0 تا 0 , 020 %

S از 0 تا 0 , 015 %

Si از 0 تا 0 , 60 %

خاصیت مكانيكي :

خاصیت مكانيكي , آبداده شده و گشوده پخت شده

تنش تسليم فولاد SPK چیست

‎ <= 16 mm : >= 1000 N/mm ( 2 ) ‎

‎ 17 mm . . . 40 mm : >= 900 N/mm ( 2 ) ‎

‎ 41 mm . . . 100 mm : >= 800 N/mm ( 2 ) ‎

‎ 101 mm . . . 160 mm : >= 700 N/mm ( 2 ) ‎

استحكام كششي

‎ <= 16 mm : 1200 . . . 1400 N/mm ( 2 ) ‎

‎ 17 mm . . . 40 mm : 1100 . . . 1300 N/mm ( 2 ) ‎

‎ 41 mm . . . 100 mm : 1000 . . . 1200 N/mm ( 2 ) ‎

‎ 101 mm . . . 160 mm : 900 . . . 1100 N/mm ( 2 ) ‎

ازدياد ارتفاع پس از شكست

‎ <= 16 mm : >= 9 % ‎

‎ 17 mm . . . 40 mm : >= 10 % ‎

‎ 41 mm . . . 100 mm : >= 11 % ‎

‎ 101 mm . . . 160 mm : >= 12 % ‎

كاهش تراز بازه

‎ <= 16 mm : >= 40 % ‎

‎ 17 mm . . . 40 mm : >= 45 % ‎

‎ 41 mm . . . 100 mm : >= 50 % ‎

‎ 101 mm . . . 160 mm : >= 55 % ‎

DVM ( ISO – V ) ميزان ضربه

‎ <= 16 mm : 35 . . . 35 J ‎

‎ 17 mm . . . 40 mm : 45 . . . 45 J ‎

‎ 41 mm . . . 100 mm : 45 . . . 45 J ‎

‎ 101 mm . . . 160 mm : 45 . . . 45 J ‎

عمليات حرارتي

قیمت میلگرد حدید سیرجان در مشهد

كار گرم

‎ 1050 . . . 850 ّC ‎

گشوده پخت كردن

قیمت تیرآهن تبریز در تهران

‎ 650 . . . 700

اتصالات لوله